Uz sākumu

Latvijas Dabas fonds piedāvās sarunu sēriju “Daba mājā, māja dabai”

Izstādē “Vide un enerģija 2018” Latvijas Dabas fonds piedāvās dabas sarunas “Daba mājā, māja dabai”, kurās stāstīs par to, kā veidot mājas kukaiņiem, sīkbūtnēm, putniem un augiem.

Latvijas Dabas fonds piedāvās interaktīvu ekspozīciju un trīs dabas sarunas – stāstus par to, kā veidot mājas dabai savās mājās:


Dabas sarunās pētnieki un eksperti dalīsies ar pieredzi un praktiskiem padomiem, bet ekspozīcijā varēs iepazīties ar dažādām dzīvotnēm - augu un dzīvnieku mājām. Dabas sarunu laikā būs iespēja arī apskatīt un aptaustīt dažādas putnu mājas un barotavas, vientuļo bišu māju, kukaiņu viesnīcu, kā arī piedalīties tās radīšanā.

20. oktobrī no plkst.12.00 Latvijas Dabas fonds piedāvā trīs Dabas sarunas:
Dabas sarunās savus stāstus stāstīs kukaiņu un sīkbūtņu pētnieks Voldemārs Spuņģis, Latvijas Dabas fonda īstenotā zālāju projekta “GrassLIFE” projekta vadītāja Inga Račinska un botāniķe Rūta Sniedze–Kretalova.

Dabas sarunās pētnieki dalīsies ar pieredzi un veidiem, kā veidot mājas dabai gan piemājas pagalmā, gan tuvējā pļavā, kā arī atbildēs uz auditorijai interesējošies jautājumiem. Dabas sarunu laikā būs iespēja arī apskatīt un aptaustīt dažādas putnu mājas un barotavas, vientuļo bišu māju, kukaiņu viesnīcu, kā arī piedalīties tās radīšanā.

Latvijas Dabas fonds ir sabiedriska organizācija, kas jau vairāk nekā 28 gadus strādā, aizsargājot un saglabājot dabas daudzveidību Latvijā.

Vairāk:
www.ldf.lv
twitter.com/LDF_lv
www.facebook.com/dabasfonds
www.instagram.com/dabasfonds